Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 15. 06. 2016

FUMA 2016 - malé ohlédnutí

Na počátku června se takřka všichni archeologové a stavební historici z našeho pracoviště zúčastnili konference „FORUM URBES MEDII AEVI č. XV“ s tématem Archeologie ve městě. Většina z nich i aktivně. Kromě přednesených příspěvků jsme se pokusili připomenout jednu z osobností české moderní archeologie středověku posterem Ladislav Hrdlička a jeho pražské výzkumy. Je dobře, že FUMA před 15ti lety vznikla. Po letošním mělnickém setkání se potvrdilo, že má smysl v ní pokračovat. Zhodnocení konference z pohledu otců zakladatelů "FUMY" (Davida Merty a Marka Pešky) bylo publikováno na stránkách společnosti Archaia Brno - http://www.archaiabrno.cz.

Je obdivuhodné, že nezisková společnost každoročně dokáže zorganizovat takovéto odborné setkání. Navíc z něho vycházejí archeology ceněné konferenční sborníky, od roku 2013 navíc transformované v recenzovaný časopis. Nezbývá než popřát kolegům do  kolegům z Brna hodně sil k pokračování.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 31. 05. 2016

15. FUMA v královském městě Mělník

Odborný seminář FORUM URBES MEDII AEVI, zkráceně FUMA, je každoroční specializovaná mezinárodní konference věnovaná konkrétním problémům městské archeologie. Letos se uskuteční patnácté setkání, a to v královském městě Mělník. Konference je věnována památce Ladislava Hrdličky a Miroslava Richtera, představitelům české moderní archeologie středověku.

Organizátorem konference je Archaia Brno o.p.s a letos i pražské pracoviště NPÚ a ArÚ Praha.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 17. 02. 2016

Recentní archeologie na Novém Městě v Praze - Vyšehradská, Svobodova ulice ppč. 1392/1, 1391/8, 2455/4 a d.

Realizace jedenácti archeologických a tři statických sond souvisela se stavebním projektem (bytový dům REGINA) probíhajícím na několika pozemcích, které jsou lokalizovány v severozápadním úseku křižovatky ulic Vyšehradská – Svobodova. Terénní práce se uskutečnily ve dvou etapách (listopad 2014, květen 2015) a představovaly kombinaci zjišťovacího a plošného výzkumu. Provedená dokumentace umožnila seznámit se s podobou a objemem historického nadloží v zázemí tzv. Fabianovského kapitulního mlýna na Botiči. Naskytla se zde tak možnost doplnit informace o proměnách prostorového uspořádání nejjižnější části Podskalí.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 04. 02. 2016

Opět vyšla Staletá Praha

Za rok 2015 se podařilo v rámci ročníku XXXI vydat opět dvě čísla Staleté Prahy, z technických důvodů s malým časovým odstupem. Tématem rozsáhlého příspěvku v prvním čísle je geometrie v architektuře – tentokrát románských rotund. Analyzuje 28 rotund postavených od přelomu 9./10. století do století 12. v Praze, Čechách, Moravě i sousedních zemích. Objev, že půdorysy kostelů této jednoduché, prosté kruhové formy nejsou náhodnou kombinací libovolně zvolených kružnic, nýbrž všechny rozměry i poměry jsou pečlivě a nápaditě předem projektované, je novum obohacené i o zjištění, že pro vytyčování musel už v té době sloužit hmatatelný vytyčovací plán.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv