Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 17. 02. 2016

Recentní archeologie na Novém Městě v Praze - Vyšehradská, Svobodova ulice ppč. 1392/1, 1391/8, 2455/4 a d.

Realizace jedenácti archeologických a tři statických sond souvisela se stavebním projektem (bytový dům REGINA) probíhajícím na několika pozemcích, které jsou lokalizovány v severozápadním úseku křižovatky ulic Vyšehradská – Svobodova. Terénní práce se uskutečnily ve dvou etapách (listopad 2014, květen 2015) a představovaly kombinaci zjišťovacího a plošného výzkumu. Provedená dokumentace umožnila seznámit se s podobou a objemem historického nadloží v zázemí tzv. Fabianovského kapitulního mlýna na Botiči. Naskytla se zde tak možnost doplnit informace o proměnách prostorového uspořádání nejjižnější části Podskalí.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 04. 02. 2016

Opět vyšla Staletá Praha

Za rok 2015 se podařilo v rámci ročníku XXXI vydat opět dvě čísla Staleté Prahy, z technických důvodů s malým časovým odstupem. Tématem rozsáhlého příspěvku v prvním čísle je geometrie v architektuře – tentokrát románských rotund. Analyzuje 28 rotund postavených od přelomu 9./10. století do století 12. v Praze, Čechách, Moravě i sousedních zemích. Objev, že půdorysy kostelů této jednoduché, prosté kruhové formy nejsou náhodnou kombinací libovolně zvolených kružnic, nýbrž všechny rozměry i poměry jsou pečlivě a nápaditě předem projektované, je novum obohacené i o zjištění, že pro vytyčování musel už v té době sloužit hmatatelný vytyčovací plán.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 15. 12. 2015

Přednáška Archeologie a média

Na začátku prosince přednáškou Archeologie a média, média o archeologii, kterou společně přednesli archeolog Jaroslav Podliska a novinář Robert Oppelt, byl zakončen cyklus přednášek pro veřejnost, který uspořádali archeologové z pražského pracoviště NPÚ v rámci akcí připomínajících 50 let od založení odboru archeologie zmíněného ústavu. Úvahu nad předneseným tématem, kterou uveřejnil Jan Sommer, je možné najít zde.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Anna Źďárská
Publikováno dne: 07. 12. 2015

50 let Odboru archeologie: Křehká krása – nálezy středověkého skla z Prahy

Zlomky středověkých nádob či okenních výplní se na výzkumech v historickém jádru Prahy objevují v terénních situacích datovaných již od 12. století. Z počátku nepočetné nádoby cizí provenience byly po polovině 13. století nahrazovány výrobky domácích skláren. Sklo se tak postupně stalo běžnou součástí domácností pražských měšťanů.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv