Author: Anna Žďárská

Archeologický výzkum v domě čp. 509 v Havelské ulici

Od konce března do července 2022 probíhal ve dvou etapách záchranný archeologický výzkum ve dvoře domu čp. 509 v Havelské ulici na Starém Městě pražském, který navázal na několik menších akcí realizovaných v tomto objektu v minulých letech. Na ploše cca 100 m2 bylo dokumentováno historické nadloží o mocnosti až 3 m. Ačkoliv byla část plochy porušena recentními výkopy pro kanalizaci, podařilo se zachytit rozsáhlé pozůstatky kontinuálního osídlení od konce raného středověku až po současnost. Stavební počátky památkově chráněného objektu čp. 509, ležícího v srdci bývalého Havelského města, spadají do období kolem poloviny 13. století.

celý článek >