Mezinárodní den archeologie 2021

V rámci 8. ročníku Mezinárodního dne archeologie proběhne ve čtvrtek 14. 10. 2021 od 16 hodin v budově NPÚ v Liliové ulici 219/5 série přednášek a posterová prezentace s archeologickou tematikou. Přesný program naleznete zde: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/akce/77835-mezinarodni-den-archeologie-2021

Témata jednotlivých přednášek se rozprostírají od neolitu až po novověk. Za naše pracoviště vystoupí M. Semerád. Spolu s M. Cihlou přednesou příspěvek Topografie povrchu kamene. Prezentace přiblíží výsledky systematického výzkumu opracování kamene Prahy od nejstarších dob do počátku 20. století a představí nové technologie, užité při průzkumu povrchu kamene. Téma je řešeno v rámci meziinstitucionálního grantu NAKI II – Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků https://starfos.tacr.cz/cs/project/DG20P02OVV021


Činnost Odboru archeologie NPÚ ÚOP v Praze v letech 2020-2021 přibližuje poster P. Taibla, T. Cymbalaka a J. Podlisky. Archeologové realizovali v uplynulém roce přes 40 archeologických akcí, z toho 22 záchranných archeologických výzkumů, převážně v prostoru Pražské památkové rezervace. Výzkumy nejčastěji probíhaly v rámci stavebních prací při rekonstrukci domů, revitalizaci inženýrských sítí a na novostavbách. Pracovníci odboru se průběžně zabývají i navazující odbornou činností jako je péče o získané nálezy, jejich analýzou a konzervací. Součástí práce je i odborná publikační činnost, především kniha J. Čihákové a M. Müllera Malostranská rotunda svatého Václava v Praze, která získala Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2020 a mezinárodni Cenu Egona Erwina Kische za rok 2020. Publikaci bude též možné na místě zakoupit.

fb-share-icon