Románský palác a sládek ze 14. století v Karlově ulici čp. 165

Pokles tržeb související s nižším přílivem zahraničních návštěvníků v důsledku epidemie koronaviru využila řada soukromých investorů k realizaci připravovaných staveb nebo jejich rekonstrukcí. Jedna taková se odehrává ve srostlici tří měšťanských domů v Karlově ulici. Dům čp. 165 je významný bohatou stavební minulostí. Jeho základ tvoří zděné jádro románského dvorce, který zde byl založen na počátku 13. století.

Požadavkem investora bylo snížit úroveň dvora o 1,1 m, obnovit schodiště do sklepa a vybudovat zde novou retenční nádrž. Dnešní dvůr je ze dvou stran lemován křídly románského domu. Naskytla se nám tak celkem výjimečná situace sledovat stavební a základové poměry této raně středověké stavby. Jak se pak ukázalo, stavební úroveň současného zásahu (-1,1 m) je zároveň stavební úrovní románského domu doloženou jak zbytky stavebního odpadu v podobě úštěpků lomové opuky, tak vrstvy stavební malty včetně souvislých ploch vápenné krusty, pozůstatky po míchání zdící malty. Samotnému románskému domu pravděpodobně předcházel starší sídlištní objekt.

Vlastní nadloží představující prohloubení dvora bylo tvořeno souvrstvím navážek 14. – 15. století a několika úrovní dlažeb. Nejzajímavějším nálezem se zde ala stal unikátně dochovaný relikt hvozdové pece, z níž se zachovala střední půlkruhově klenutá část omazaná jílem a obložená plotnami břidlice. Ve výplni pece byly nalezeny zrna praženého sladu. Provoz sladovnické pece je doložen i v písemných pramenech k roku 1429, kdy ji provozoval Johannes Braesaetor neboli Jan Sládek.

Pozůstatky hvozdové pece před rozebráním a v průběhu exkavace. Odhalené potravinářské zařízení bylo postaveno z cihel o formátu 27x13x7,5 cm pojených jílovou maltou. Rub půlkruhově klenuté klenby pece byl omazán jílem a obložen plotnami lomové břidlice. Foto: F. Flek 2021, archiv OA NPÚ Praha.
Pozůstatky hvozdové pece v průběhu exkavace. Odhalené potravinářské zařízení bylo postaveno z cihel o formátu 27x13x7,5 cm pojených jílovou maltou. Rub půlkruhově klenuté klenby pece byl omazán jílem a obložen plotnami lomové břidlice. Foto: F. Flek 2021, archiv OA NPÚ Praha.
fb-share-icon